Ano ang Lojban?

Ang Lojban ay isang wikang lohikal na sinasalita na nilikha noong 1987 na ngayon ay sinusuportahan na ng mga nagsasalita nito.

Ang website na ito ay naglalaman ng mga di-opisyal na libreng pagtuturo at dokumentasyon sa wika ng Lojban.

Kurso sa ‘Pag-aaral ng Lojban’

Ang kursong ito ay nagtuturo ng Lojban mula sa mga pormal na batayan, ngunit sa simpleng paraan at marami rin itong halimbawang ginamit.

  • PDF - sa isang PDF file para sa pag-download.

Aktibong pakikipag-usap ng Lojban

sa Discord, Telegram messengers.

Di-opisyal na Aklat na ‘Complete Lojban Language’, Edisyon ng Oktubre 2022

Ang aklat na ito ay sumusunod sa orihinal na aklat na inilathala noong 1997 at:

  • Nag-aayos ng mga mali
  • Nag-aayos ng mga salungat na impormasyon
  • Nagdaragdag ng bagong nilalaman na hindi sumisira sa naunang nilalaman

Ito ay maaaring makuha sa mga sumusunod na format:

Karagdagang impormasyon...

la sutysisku - di-opisyal na talahuluganan

Tuklasin ang La Sutysisku, isang talahuluganan para sa Lojban na naglalaman ng:

  • De facto na mga kahulugan ng mga salita
  • Mga eksperimental na kahulugan at halimbawa ng paggamit

Mga Mungkahi

Maaari kang magpadala ng anumang mungkahi sa gleki.is.my.name@gmail.com o magdagdag ng lathalain sa Lojban source repository.

Lisensya

Ang lisensya para sa aklat na 'Complete Lojban Language' (na may pagpapahintulot) ay nakasaad mismo sa aklat.

Public Domain Mark
Ang gawang ito (Pag-aaral ng Lojban, ni Gleki Arxokuna), na kinilala ni Gleki Arxokuna, ay nagpapahintulot sa karapatang-ari.

Mga Mahalagang Pahina